Ønsker du å flytte eksisterende linjer, kabelanlegg, skap, nettstasjon eller legge om fra luftstrekk til jordkabel, kan du søke om dette ved å benytte skjema Flytting av nettanlegg. Kostnaden med flytting av anlegg må i utgangspunktet dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene blir, varierer etter tilstand på eksisterende anlegg, hva du ønsker å gjennomføre, og hvilke alternative løsninger som finnes. En avtale om fordeling av kostnad vil bli utarbeidet og må signeres av kunde før nettselskapet starter på arbeidet.

For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med vår driftsavdeling på tlf. xx xx xx xx eller på e-post: xxxxxxxxx@xxxxx.no