Trenger du strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du bestille byggestrøm ved å sende inn søknad om byggestrøm. Har installatøren/byggherre eget byggestrømskap, må det meldes inn av installatør som provisorisk anlegg via Elsmart.


Husk å bestille byggestrømmen i god tid, minst 14 dager i forveien! Dersom det må bygges linje frem til skapet må kunden selv betale dette.


Kostnader for leie, til og frakobling og strøm finner du i våre tariffer. For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med vår driftsavdeling på tlf. 6134 7400 eller på e-post: post@sae.no

Skjemaet under kan benyttes til bestilling av byggestrøm. Vedr behandling av personopplysninger viser vi til personvernerklæringen.

Byggestrøm - bestilling
Om kunden
Plassering av midlertidig uttak
Kontaktperson på byggeplass
* obligatorisk informasjon