Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet forteller om tilgangen til elektrisk energi, mens spenningskvaliteten forteller om anvendeligheten av den elektriske energien.

For at den elektriske energien skal kunne anvendes må spenningen ha en viss kvalitet, om ikke kan det i verste fall bidra til at de elektriske apparater som er tilkoblet får kortere levetid eller blir ødelagt.

Nettselskapet skal hovedsak levere 230V/415V, pluss/minus 10% til sine kunder. I tillegg kommer en del andre parametere som frekvens,
spenningssprang osv.

Olje og energidepartementet (OED) har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den spenningen som netteier skal levere til sine kunder. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) utøver kontroll med nettselskapene.

Spenningskvalitet

Er du i tvil om at kvaliteten på spenningen er i henhold til disse forskriftene kan du ta kontakt med oss med epost til post@sae.no eller tlf 6134 7400.