Nettselskap er underlagt krav fra Olje-og energidepartementets om nøytral opptreden gjelder overfor strømleverandører, produsenter og nettkunder.
I forbindelse med utførelse av tjenester for nettselskapet er totalentreprenører ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse kravene, og sørge for at kravene blir overholdt.

Nøytralitet overfor kunden

Vi har ikke anledning til å favorisere aktører i det frie markedet.
Vi skal være nøytrale overfor deg som nettkunde, og kan for eksempel ikke komme med anbefalinger som:

  • Hvilken strømleverandør du bør velge deg
  • Hvilken elektriker eller installatør du skal benytte deg av
  • Hvilken entreprenør du kan benytte deg av hvis du ønsker solceller
  • Hvilket HAN-port utstyr som er best

Krav til taushetsplikt

Det stilles krav til taushetsplikt i forhold til personopplysninger. Det samme gjelder for drifts- eller forretningsforhold som det av konkurransemessige årsaker er nødvendig å hemmeligholde.
Taushetsplikten for våre ansatte og leverandører gjelder også etter at den som utfører tjenesten har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Vedkommende kan heller ikke utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.