Tilknytning til eksisterende nett

Utbygging av nett er regulert gjennom forskrifter til Energiloven, bl.a. Kontrollforskriften.

Nettselskap har tilknytningsplikt mot vederlag. Dette innebærer at enhver kan få tilknytning til nettet mot å dekke kostnader med etableringen.

  • Hvor kan anlegget tilknyttes nettet
  • Tilgjengelig kapasitet i nettet?
  • Prosess for tilknytning
  • Kostnader

Forespørsel om tilknytning til eksisterende nett

Forspørsel om tilknytning til eksisterende nett
Om deg som forespør
Om stedet hvor du ønsker tilknytning
* obligatorisk informasjon

Om du ikke har nødvendig informasjon tilgjengelig, ber vi deg ta kontakt med oss på epost eller telefon