Styret

Selskapet ledes av et styre valgt av generalforsamlingen. Styret er etter generalforsamlingen i 2021 slik sammensatt:

Styremedlem

Funksjon

Valgt

Olaf Ødegaard Søbekkseter

styrets leder

2021

Ellef Grimsrudstyrets nestleder2022

Turid Auren Klemmetsrud

styremedlem

2021

Runar Kolsrud

styremedlem

2021

Kristine Kvame

styremedlem

2022

Laila Lien Østgård

styremedlem

2022

Geir Ståle Bjørnstad

ansattevalgt styremedlem

2021


Selskapets administrasjon

Ansatt

Ansvarsområde

Marit Aaslie Brenden

Økonomi og administrasjon

Kristian Grimsrud Strøm

Drift og vedlikehold

Nils-Martin Sætrang

Daglig leder

Henvendelser til selskapet kan gjøres skriftlig med epost til post@sae.no.