Styret

Selskapet ledes av et styre valgt av generalforsamlingen. Styret er etter generalforsamlingen i 2023 slik sammensatt:

Styremedlem

Funksjon

Valgt

Ellef Grimsrud

styrets leder

2022 (styreleder fra 2023)

Olaf Ødegaard Søbekkseterstyrets nestleder2023

Turid Auren Klemmetsrud

styremedlem

2023

Oddvar Fremgaard

styremedlem

2023

Kristine Kvame

styremedlem

2022

Laila Lien Østgård

styremedlem

2022

Geir Ståle Bjørnstad

ansattevalgt styremedlem

2023


Selskapets administrasjon

Ansatt

Ansvarsområde

Marit Aaslie Brenden

Økonomi og administrasjon

Kristian Grimsrud Strøm

Drift og vedlikehold

Nils-Martin Sætrang

Daglig leder

Henvendelser til selskapet kan gjøres skriftlig med epost til post@sae.no.