Strømmåleren

Innføringen av smarte strømmålere har vært et viktig ledd i en nødvendig modernisering av det norske strømnettet. De sikrer blant annet at du ikke betaler for mer enn det faktisk du faktisk bruker.

Målerne gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

HAN-porten

Alle nye AMS-målere kommer med en HAN-port. HAN står for “Home Area Network” og er en egen fysisk utgang som befinner seg på din AMS-strømmåler. Dersom du ønsker kan du koble utstyr til denne porten som kan gi deg tilgang til forbruksdata og mer detaljert informasjon om strømforbruk, spenningsnivå, overskuddskraft og mye mer.

Mange strømmålere står gjerne i et sikringsskap som befinner seg i en trappeoppgang, et teknisk rom eller andre områder der andre personer kan ferdes. Nettselskapet har derfor valgt å holde HAN-porten stengt slik at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk.

Dersom du ønsker å ta i bruk HAN-porten kan du bestille dette gratis ved å sende en henvendelse til ditt nettselskap.

Når du har bestilt åpning av HAN-porten overtar du selv ansvaret for at ingen uvedkommende skal få informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten, så dersom strømmåleren står en plass der andre ferdes anbefaler vi at du sikrer skapet med lås.

Når porten er åpnet kan du selv koble til kommunikasjonsløsninger eller smarthjem-tjenester. Da trenger du nødvendig utstyr som kobles på HAN-porten.

Utstyr for strømstyring eller smarthjem-tjenester må du bestille hos andre, uavhengige aktører. Flere tilbyr løsninger som er enkle å koble til og som gjør at du lettere kan ha nytte av forbruksinformasjonen. Aktuelle leverandører kan sees på hjemmesiden til Norsk elektroteknisk komite.

Stikkprøvekontroll av strømmåler

Med jevne mellomrom gjennomfører vi stikkprøvekontroll av AMS-målere. Her kan du lese mer om hvordan kontrollen gjennomføres, hensikten med stikkprøvene og litt praktisk informasjon.

Når AMS-målerne blir tatt i bruk blir de underlagt en kontrollordning som er fastsatt av Justervesenet. Hensikten med denne ordningen er å kontrollere målerens nøyaktighet under bruk, slik at du som er kunde kan være sikker på at strømregningen din er riktig.

Når vi gjennomfører stikkprøvekontroller sender vi deg et informasjonsbrev og/eller SMS. Her får du informasjon om at du er valgt ut og at vi vil ta kontakt med deg for å avtale dato og tid for kontrollen. Derfor er det viktig at vi har riktig kontaktinformasjon til deg. Dette kan du enkelt sjekke ved å logge deg inn på "Min side".

Når vi har avtalt tid og sted kommer det en montør. Montører som utfører arbeid for oss har eget ID-kort som viser at hun eller han jobber på oppdrag fra Sør Aurdal Energi. For at vi skal få gjennomført kontrollen på enklest mulig måte er det fint om du på forhånd sørger for at måleren din er lett tilgjengelig.