Sør Aurdal Energi er et nettselskap og driver sin virksomhet i medhold av områdekonsesjon etter Energiloven.

Samfunnet er avhengig av at strømnettet til enhver tid fungerer som det skal. Myndighetene stiller strenge krav til oss som driver nettselskap når det gjelder leveringskvalitet, drift og vedlikehold av strømnettet.

Da selv korte strømbrudd kan gi store konsekvenser for viktige funksjoner i samfunnet, betegnes strømnettet som kritisk infrastruktur. Derfor skal nettselskapene også ivareta reparasjonsberedskap.
Vi har folk i beredskap 24 timer i døgnet for at feil skal kunne rettes raskt og kundene skal ha trygghet for vår leveranse. Vi er en del av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

Vi leverer trygghet!

Det stilles også krav til hva strømkundene kan koble til nettet. Dette kontrolleres av Det lokale eltilsyn (DLE), som er en del av nettselskapet ditt. Alle nettselskap er pålagt å ha en egen tilsynsenhet for elsikkerhet. Oppdager du feil på det elektriske anlegget ditt, kan du ta kontakt med DLE.

Infrastruktur

Infrastruktur er en samlebetegnelse på alt som er nødvendig for å få samfunnet til å fungere på en tilfredsstillende måte. I tillegg skiller man mellom fysisk infrastruktur og organisatorisk infrastruktur. Fysisk infrastruktur er for eksempel kraftforsyning, veier, jernbaner, havner, flyplasser, telenett, vann- og avløpsnett og avfallshåndtering. Mens organisatorisk infrastruktur omhandler for eksempel forvaltningsnivåer, rettssystemet, utdanningssystemet, finans- og pengesystemet, helseforetak, politi og forsvar.

Strømnettet er en del av helheten, men likevel kritisk infrastruktur. Definisjonen av kritisk infrastruktur kan variere fra land til land. Her kan du lese mer om Regjeringens definisjon av kritisk infrastruktur.