Velkommen

Sør Aurdal Energi AS eier og driver infrastuktur for distribusjon av elektrisk kraft i Sør-Aurdal kommune og Liagrenda i Nord-Aurdal.
Vi har om lag 3 300 elektriske anlegg tilknyttet vårt distribusjonsnett med årlig energiforbruk på omlag 63 GWh. I tillegg er seks vannkraftverk med samlet årlig energiproduksjon på 85 GWh koplet til distribusjonsnettet.

Selskapet er eiet av om lag 700 lokale eiere og driver sin virksomhet fra selskapets kontor ved Tollefsrud i Begnadalen.

Følg lenkene under for ytterligere informasjon.