Nettleien er det nettkunden betaler for å få elektrisk energi "levert på døra". Nettleie er prisen på en tjenesteleveranse som blant annet omfatter:

  • Drift og vedlikehold av høyspent og lavspent ledningsnett med tilhørende transformatorer og koplingsutrustning
  • Beredskap for feilretting - vi har folk på post for din trygghet 24 timer i døgnet hele året.
  • Kostnader med å ivareta sikker strømforsyning til vårt område (også kalt overliggende nett)
  • Kostnader til dekning av overføringstap i ledningsnettet "transportkostnad"
  • Måling og avregning av elektrisk energi for kraftleverandørene
  • Forebyggende elsikkerhetsarbeid i form av tilsyn med lokale el-entreprenører, installasjoner og virksomheters internkontroll i forhold til elsikkerhet. Inn i det forebyggen samt og informasjonsarbeid overfor kunder og skolene.
  • Myndighetspålagte oppgaver som rapportering til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Tolldirektoratet for å nevne noen.

Nettvirksomheten er et offentlig regulert monopol, og tillatt inntekt for nettvirksomheten reguleres av Reguleringsmyndigheten for energi.

I tillegg til direkte nettleie, er nettselskap pålagt av myndighetene å kreve inn offentlige avgifter som

Kostnadselementer i nettleien

Tariffelementer

Nettleieprisene er strengt regulert

Det er mange faktorer som påvirker nettleieprisene, deriblant geografi. I områder med lang avstand mellom kundene og få kunder som kan dele kostnadene blir nettleien dyrere.

Prisen på nettleie kan også deles inn i en fast og en variabel del. Den faste delen avhenger av hvilket nettselskap som eier kablene og størrelsen på hovedsikringen som er tilknyttet boligen. Den variable delen avhenger av hvor mye strøm du bruker. Det betales en liten sum i nettleie også for hver kilowattime som brukes.

Nettselskapene har monopol på overføring og drifting av strøm i sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter prisen på nettleie, og NVE kontrollerer at det ikke hentes inn høyere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve. Det sikrer at prisen ikke blir for høy.