Hvis du ikke inngår en avtale med en valgfri strømleverandør, vil du få "leveringspliktig strøm" fra nettselskapet.

Nettselskapene er gjennom Energilovens § 3-3 og forskrift til Energiloven, pålagt å tilknytte nye kunder nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskundene.

Leveringsplikten er ment som en midlertidig strømleveranse inntil du har valgt deg en avtale hos en valgfri strømleverandør. Siden det er ment som en midlertidig løsning vil det normalt sett være dyrere med leveringsplikt enn strøm kjøpt fra en ordinær strømleverandør. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å velge en strømleverandør så snart som mulig.

Dette koster leveringspliktig strøm

Strøm på leveringsplikt prises med utgangspunkt i Elspotpris hos Nord Pool med påslag som vist i tabellen under:

Leveringsplikt, periodePåslag Påslag (eks. MVA)
Første 6 uker, energiledd 6,25 øre/kWh5,00 øre/kWh
Etter 6 uker, energiledd6,25 øre/kWh5,00 øre/kWh
Etter 6 uker, fastledd1,88 kr/dag1,50 kr/dag

Det er kostnadsfritt å bytte kraftleverandør og når du velger en kraftleverandør, vil de sørge for at dette blir registrert i nettselskapets kundesystem.

Vi anbefaler deg å besøke strompris.no. Her vil du kunne sammenligne tilbud fra de ulike kraftleverandørene som kan levere til din adresse.
Ta kontakt med den kraftleverandøren du ønsker snarest og husk å ha følgende opplysninger tilgjengelig når du skal bestille kraftleveringsavtale:

  • Målepunkt_ID (dette finner du feks på faktura)
  • Fødselsdato eller Organisasjonsnummer
  • Navn eller firmanavn