Avtaler for forbrukerkunder

For forbrukerkunder viser vi til standard nettleie og tilknytningsvilkår fra Samfunnsbedriftene.
Disse avtalene er kunngjort per 1.3.2022 og erstatter fra 1.4.2022 alle tidligere standardavtaler og tilknytningsvilkår for forbrukerkunder.

Avtaler for næringskunder

For næringskunder viser vi til standard nettleie og tilknytningsvilkår fra Samfunnsbedriftene.
Disse avtalene er kunngjort per 1.3.2022 og erstatter fra 1.4.2022 alle tidligere standardavtaler og tilknytningsvilkår for næringskunder.