Om oss

Sør Aurdal Energi ble stiftet som Sør-Aurdal Kraftandelslag den 7. juli 1947. Fra 1. januar 2012 er virksomheten omdannet til aksjeselskap under navnet Sør Aurdal Energi AS.

Lagets formål var fra stiftelsen "å bygge og drive nett for distribusjon av elektrisk kraft".

Selskapet eies av lokale offentlige og private eiere, og av de om lag 700 eierne er Sør-Aurdal kommune største enkelteier med om lag 2,8% av aksjene.

Selskapet driver sin virksomhet fra hovedkontoret ved Tollefsrud i Begnadalen.