Økning i nettleien fra 1.7.2022

Publisert av Nils-Martin Sætrang

05.07.22, kl 12:00

Økning i nettleien på grunnlag av høye energikostnader


Sør Aurdal Energi (SAE) har økt nettleien fra 1.7.2022.  Årsaken er varig høy energipris knyttet til overføringstapet i nettet.  Økningen er inkludert i tariffer fra 1.7.2022 som kunngjort 15.6.2022. Underdekning som følger av varig høy energipris er anslått til om lag 4,8 Mkr. Prisøkningen som er tatt inn i tariffene fra 1.7.2022 dekker opp for om lag 1,35 Mkr.

Det er kjent at prisene på ulike produkter og tjenester har økt betydelig gjennom det siste året, og særlig prisen på energi.  Vi ser prisøkningen tydeligst på gass, bensin, diesel og på elektrisk energi. Økte priser på elektrisk energi har også direkte konsekvens for driften av linjenettet.  Nettselskapene er ansvarlige for energibalansen i sitt nett, og et element som påvirker her er det tapet som oppstår når vi overfører elektrisk kraft.

Årsakene til denne prisøkningen er flere: og virker forskjellig i forskjellige perioder:

  • Fyllingsgraden i norske vannmagasiner har vært lav.
  • Energiprisene i Europa forøvrig påvirker ved at Norge er en del av det Europeiske energimarket.
  • Energikrisen i Europa som følger av handelsblokader påvirker ekstraordinært, og det er etablert en usikkerhet om vår forsyningssikkerhet over tid.

Vi har et budsjett for overføringstap i 2022 på 4 300 000 kWh. Kostnaden som lå til grunn da vi budsjetterte for 2022 var 42,41 øre/kWh. Den virkelige kostnaden (gjennomsnittlig kostnad) gjennom årets fem første måneder er på om lag 154,46 øre/kWh. Alle prognoser tyder på at prisen forblir høy ut 2022.  Om vi stipulerer merkostnadene på bakgrunn av årets fem første måneder, vil vi ha en underdekning ift tapskostnader på 4,8 Mkr. 

Fordi energiprisen er noe uforutsigbar, har vi valgt å korrigere forsiktig.

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

Tilskuddet til utjevning av overføringstariffer gitt over statsbudsjettet for 2022 kommer til fradrag på tariffene som framkommer av tariffheftet. Reduksjon av fastleddet utgjør kr 1875,- (inkl MVA) og er fordelt på avregningene for månedene mai - desember. Energileddet er i samme periode redusert med 3,61 øre/kWh (inkl MVA). Se mer informasjon her>>