Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Publisert av Nils-Martin Sætrang

06.12.21, kl 00:00

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer. Har du hatt flere påfølgende strømbrudd regnes de som sammenhengende om du ikke har hatt normal strømforsyning minst 2 timer mellom avbruddene.

Kompensasjonsordningen

Fra 1.1.2021 vil kompensasjon for langvarige strømbrudd beregnes og utbetales automatisk, hvilket betyr at du ikke trenger å ta kontakt med oss for å søke om kompensasjon. Kompensasjonen vil bli trukket fra din nettleiefaktura etter gjeldende satser:

Husholdning - 500 kr ved avbrudd på 12 timer og deretter 40 kr per time.
Fritidsbolig - 125 kr ved avbrudd på 12 timer og deretter 10 kr per time.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Dersom sluttbruker selv har bidratt til å forlenge varigheten av avbruddet, kan nettselskapet redusere avbruddets varighet tilsvarende ved beregning av kompensasjonsbeløpet

NB: Dersom kundeforholdet er registrert på næring (med org.nr), har du ikke denne rettigheten.

Utbetaling

Det kan gå inntil 12 uker etter et langvarig strømbrudd før kompensasjon utbetales. Utbetalingen kommer som fradrag på faktura for nettleien.

Erstatningsansvar i forbindelse med strømbrudd

For skader som oppstår i forbindelse med strømbrudd, hvor årsaken skyldes forhold utenfor nettselskapets kontroll (eksempelvis uvær), har nettselskapet ikke noe erstatningsansvar. I slike tilfeller må du som kunde kontakte ditt forsikringsselskap for å få klarhet i hvilke dokumenterbare økonomiske tap som dekkes.

Nettselskapets ansvar og ansvarsbegrensning overfor kunde er beskrevet i Nettleieavtalen.