Høvreslie vest

(Begnadalen, 20.5.2022)

Sommeren 2021 gjennomførte SAE interessekartlegging for utbygging av en ny transformatorkrets ved Høvreslie (Ormebekkvegen).  Resultatet er tilslutning til utbygging fra 8 eiendommer.
Kontrakter er signert, og vi vil starte utbyggingen så snart forholdene ligger til rette for det, sannsynligvis juni 2022.

Faktura for anleggsbidrag i fellesanlegg vil utstedes i løpet av kort tid og distribueres elektronisk til kjente epostadresser (alt. på papir til kjent postadresse der vi ikke har tilgjengelig epostadressse..

Kartet under viser aktuelle eiendommer for ny (permanent) tilknytning.