Endringer i nettleien fra 1.1.2024

Publisert av Nils-Martin Sætrang

15.12.23, kl 00:00

Fra 1. januar 2024 reduseres energileddet i alle våre tariffer med 5 øre/kWh (inkl MVA).
Hovedårsaken er reduserte energikostnader overføringstapet.
Forbruksavgiften endres i samsvar med Stortingets avgiftsvedtak for 2024.

Samlet informasjon om tariffer for nettleien er å finne i tariffheftet ved å følge knappen under