Endringer i nettleien fra 1.1.2023

Publisert av Nils-Martin Sætrang

16.12.22, kl 14:57

Fra 1. januar 2023 øker energileddet i alle våre tariffer med 10 øre/kWh (inkl MVA).
Hovedårsaken er økte energikostnader for overføringstapet.
Forbruksavgiften endres i samsvar med Stortingets avgiftsvedtak for 2023.

Samlet informasjon om tariffer for nettleien er å finne i tariffheftet ved å følge knappen under