Høststormen

26.12.21: Nå mener vi at alle bebodde hus har fått strømmen tilbake og tilsynelatende er alle samfunnskritiske funksjoner i drift. 

Vi vil takke alle som har bidratt med hender, utstyr, informasjon og muntre tilrop i en svært krevende situasjon!

Dersom du likevel opplever feil eller mangler ved din tilkopling ber vi om å bli kontaktet.

24.11.21 : Vi holder på med gjenoppbygging av distribusjonsnettet etter det som kanskje er den verste naturhendelsen heromkring i moderne tid >>

Tilskudd til tariffutjevning

Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett får nettleia redusert med tilsammen 4,37 mill kr etter bevilgning i Statsbudsjettet for 2021. Mer informasjon her >>

 

Siste driftsmeldinger