Vedr pandemisituasjonen

Som tiltak for smittebegrensing ifm Koronavirus (Covid-19) holder vi våre anlegg og kontorer stengt for publikum inntil videre. Fysiske møter avholdes kun etter avtale

Du kan kontakte oss på telefon 61 34 74 00 og epost: post@sae.no.

Sentralbord og drift vil gå som normalt, men vi begrenser fysiske møter både internt og eksternt til det som er strengt nødvendig for å oppretholde driften.

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling er av styret fastsatt til 17.8.2021. Med bakgrunn i smittesituasjonen og gjenåpningsplanen, mener vi forholdene ligger bedre til rette for trygg gjennomføring av fysisk møte ved å vente til medio august. Innkalling sendes til alle aksjonærer senest 3. august 2021.

Tilskudd til tariffutjevning

Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett får nettleia redusert med tilsammen 4,37 mill kr etter bevilgning i Statsbudsjettet for 2021. Mer informasjon her >>

 

Siste driftsmeldinger