Utkoplinger

Feilmeldinger kan leses nederst på denne siden. Du kan også følge med på utfallskartet.

Ny nettleie fra 1.1.2022

Styret i Sør Aurdal Energi har besluttet å utsette innføringen av ny tariffmodell
for forbruk under 100 000 kWh til 1.7.2022.

Dette innebærer at vi viderefører prisene fra 2021 for alle sikringsbaserte tariffgrupper hvor installert overbelastningsvern (OV) er mindre enn 200A.

Les mer her>>

Kompensasjon til nettkunde ved langvarige strømbrudd

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer. Les mer her>> 

Siste driftsmeldinger