Generalforsamling 2024

Publisert av Nils-Martin Sætrang

12.06.24, kl 12:59


Aksjonær i Sør Aurdal Energi AS?

Styret i Sør Aurdal Energi AS innkaller til ordinær generalforsamling tirsdag 25. juni 2024 kl 18:00.
Innkalling er sendt ut per 11.6.2024 i brev og per epost til de aksjonærene som har oppgitt epostadresse til oss for slike formål.

Dersom du er aksjonær og savner innkalling, så ta kontakt med oss for å innkalling og saksdokumenter tilsendt.

Henvendelse kan gjøres til generalforsamling@sae.no eller per telefon til 61 34 74 00.

Det viser seg at mange av våre eiere er registrert i aksjeeierboken med epostadresser som ikke lenger er gyldige (mange med @bbnett.no).
For at vi enklere skal holde kontakten med eierne, ber vi om at de som ikke mottatt epost med innkalling til generalforsamlingen, tar kontakt med oss på generalforsamling@sae.no, så vil vi både ettersende lenke til innkalling og saksdokumenter og oppdatere aksjeeierbokens kontaktinformasjon.