Hvorfor er strømprisen så høy?

Publisert av Nettalliansen

25.10.22, kl 17:30

Hvorfor er strømprisen så høy, og hvordan fungerer kraftmarkedet?

Vi ønsker å gi våre nettkunder en bedre forståelse av energimarkedet, og årsaken til de økte strømprisene mange opplever. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en forklarende video om strømmarkedet, bakgrunnsinformasjon og svar på ulike spørsmål.